Wat is mensenhandel

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel , economische uitbuiting, seksuele uitbuiting of criminele uitbuiting en of een andere vorm van uitbuiting. Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden te werk worden gesteld. Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit.

 

Mensenhandel is in het wetboek van strafrecht vastgelegd onder artikel 273f.

Welke vormen van mensenhandel komen in Nederland voor

Seksuele uitbuiting:
- De grootste groep slachtoffers bestaat uit vrouwen en meisjes die worden gedwongen om seksuele handelingen te verrichten met mannen tegen betaling. De slachtoffers zelf zien vaak niets van het verdiende geld terug. Ook mannen en vooral jonge jongens worden het slachtoffer van seksuele uitbuiting.


- In Nederland komt het fenomeen loverboys ook regelmatig voor: veelal jonge mannen verleiden meisjes met cadeautjes en aandacht. Op subtiele manier brengen zij de meisjes zo ver dat zij in de prostitutie gaan werken. Ook komt het voor dat de meisjes worden gedwongen om een lening af te sluiten of drugs te koerieren.

 

Economische uitbuiting:
- Alle vormen van uitbuiting in elke arbeidssector zijn strafbaar en vallen onder ‘mensenhandel’. Bijvoorbeeld: meisjes die in Nederland als au pair werken en worden uitgebuit; uitbuiting in de horeca; en misstanden in de agrarische sector.

 

Gedwongen criminaliteit:
- Slachtoffers worden gedwongen om criminele feiten te plegen. Onder gedwongen criminaliteit kan bijvoorbeeld worden verstaan het dwingen van volwassenen en kinderen om te zakkenrollen, winkeldiefstallen te plegen,of drugs te verhandelen.

 

Bronnen: Wikipedia en Politie.nl